zaterdag 13 april 2013

Koptienden Hilversum 1610De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 82
Lambert Henricxz de Jongen 82
Henrick Crijnen 82
Marten Meijnsz 83
Gerrit Sebastiaensz 83
Gerrit Cornsz
Willem Wijchgaert Roeloffsz 83
Claes Claes Raijmaecker 83
Gerrit Lambertsz 83
Lambert Jansz Hoeck 84
Claes Thijman Gerbertsz 84
Gijsbert Claesz 84
Lubbert Jansz ??? 84
Steven Thonisz 84
Claes Heijnen 84
Thonis Stevensz ??? 84
Elbert Roeloffsz 84
Michgiel Lambertsz 85
Thijman Rijcxz alias Corns 85
Thijman Jansz 85
Ghijsbert Rijcxz 85
Ellert Feeckensz 85
Fijchgen Claes Ghijssen ,weeskindt, 85
Ghijsbert Lambertsz Vlaenderen 85
Splinter Connicxz 86
Thijman Dircxz 86
Gerrit Dirck Claesz 86
Claes Gijsbertsz 86
Lambert Sebastiaensz 86
Heijndrick Andriesz 86
Rijcout Gerritsz 86
Jan Willemsz Loemen 86
Corns Jacobsz 87
Wijchgert Petersz ,weeskijndt van Peter Wijchgertsz, 87
Dirck Jan Cornelisz 87
Willem Gerbertsz 87
Thijman Lambertsz 87
Corns Ellertsz 87
Rijck Geijsbertsz 87
Jacob Henricxz 88
Elbert Gerritsz Ruijter 88
Lambert Gerrit Haenen 88
Sijmon Adriaensz 88
Elbert ,Jonge, Jannen 88
Stoffel Cornsz Kalft 88
Jan Cornsz Snijder 88
Andries Petersz 88
Warff Claesz 89
Adriaen Walichsz ,in de Loosdrcht, 89
Corns Claesz 89
Looch Henricxz 89
Nijsgen Bastiaens ,dochter, 89
Claes Jansz Roest 89
Thonis Ghijsbertsz 90
Thonis Ellertsz 90
Vijtus Sebastiaensz 90
Peter Henrick Andriesz 90
Gerrit Jacob Gerritsz 90
Gerbrant Lambertsz Brassert 90
Gerrit Jansz den Jongen 91
Gerrit Claes Phlipsz 91
Claes Petersz 91
Dirck Wijchgertsz 91
Gerrit Willemsz Brauwer 91
Ghijsbert Claes Ghijsen 91
Henrick Loechsz 92
Gerridt Bartsz Coenen 92
Meijert Jansz 92
Wijchgert Gerritsz op de Pol 92
Lambert Rijcxz 92
Jacob Rijcxz 92
Gerrit Henricxz Knechtgen 93
Ghijsbert Comen Dircksz 93
Eelt Jansz 93
Ansch Jans 93
Louwis Jansz 93
Jan Ghijsbertsz 93
Roel Jacobsz 94
Peter Jansz van Huijssen 94
Willem Lambertsz Brasser 94
Jan Wijchgertsz 94
Cors Jansz Schram 94
Jan Jan Lambertsz 94
Dirck Jansz 94
Gerbert/Elbert Jansz Heetvelt 95
Peter Rijcxz 95
Crijn Claesz 95
Ghijsbert Thonisz 95
Corns Lambertsz Bijl 95
Jan Lubbertsz Snijder 95
Thijman Jan Thijmansz 95
Gerrit Lambertsz ,lange, Gerrit 96
Feeck Ellertsz 96
Thijman Barten 96
Jacob Cornelisz 96
Jan Bartsz 96
Willemtgen Aerts ,dochter, 96
Gerrit Sijmonsz 96
Lambert Lubbertsz 97
Corns Rijcxz Rebel 97
Gerridt Thijman Lambertsz 97
Heijndrick Corsz 97
Jan Dircxz ,Jonge,,weeskijnderen van, 97
Ghijsbert Henricxz Veen 97
Claes Harmansz 98
Gerrit Elbertsz Ruijter 98
Jan Meijertsz 98
Gerrit Claesz Raijmaecker 98
Harman Corsz 98
Gerbert Stoffelsz 98
Willem Aertsz Snijder 99
Lambert Tijmensz 99
Dirck Thonisz 99
Frans Aertsz 99
Frans Thijmansz 99
Splijntergen Peters Calf ,Weduwe, van Swaenninck Petersz, 99
Jannichgen Peters 100
Ewold Gerritsz van Hees 100
Thonis Elbertsz 100
Lambert Reijersz 100
Claes Gerritsz Spelt 100
Harman Thijmansz 100
Heijndrick Petersz 100
Thijman Lambert Ghijsen 101
Heijndrick Dircxz 101
Cornelis Dircx Ketel 101
Jan Ghijsbertsz Snijder 101
Claes Willemsz Guessen 101
Elbert Ellertsz 101
Cornelis Ellertsz 101
Jan Stoffelsz 102
Dirck Fredricxz 102
Stoffel Gerritsz 102
Sijmon Gerritsz 102
Jan Henricxz Thimmerman 102
Jacob Lambertsz 102
Peter Cornsz 103
Lubbert Dircxz 103
Gerrit Dircxz Vis 103
Ebbe Jansz Licht 103
Elbert Adriaensz 103
Matgen Jans ,dochter, 103
Ebbe Jansz Kaeck 103
Thijman Gerritsz 104
Peter Claesz Thimmerman 104
Wijchgert Gijsbertsz 104
Thijman Willemsz 104
Aert Lambertsz 104
Rijck Thijmansz alias Rebel 104
Willem Lambertsz de Jong 104
Harman Henricxz 105
Jacob Thijmansz 105
Henrick Jansz Kaeck 105
Claes Splintersz 105
Willem Gerritsz Brouwer 105
Peter Aertsz 105
(Claes Peter Jansz Coene??) 105
Jacob Claesz 106
Cornelis Roel Claesz 106
Jan Cornelisz 106
Gerridt Jacobsz Jongert 106
Lambert Petersz ,Jonge, 106
Peter Jansz (Groen?) 106
Jan Henrick Anschen 107
Dirck Cornelisz Dorlant 107
Thijman Harmansz 107
Ghijsbert Woutersz 107
Lambert Elbertsz 107
Claes Cornelisz 107
Corns Jansz Perck 107
Elbert Claesz 107
Claes Dircksz 108
Loech Petersz 108
Claes Gerbertsz 108
Aert Sijmonsz Dolmans 108
Ghijsbert Jacobsz Jongert 108
Thijman Ghijsbertsz 108
Willem Jansz 108
Michgiel Jansz Coemen 108
Peter Rutgersz den Stomer 109
Jannichgen Louwen ,weeskijndt, 109
Jan Thonisz 109
Lourens Lambertsz 109
Gerridt Claesz Spelt 109
Rijck Ebbensz 109
Claes Gerrit Phlsz 109
Gerrit Jansz Spelt 110
Corns Claes Cornsz 110
Willem Claesz 110
Jan Henricxz Kaeck 110
Lambert Lambertsz 110
Roel Jan Petersz 110
Corns Dircxz 111
Claes ende Corns Willems ,zonen gebroeders Moelenaers, 111
Dirck Jacobsz 111
Adriaen Petersz 111
Lambert Crijnen 111
Gerrit Gerritsz ,weeskijndt, 111
Claes Bartsz 112
Ghijsbert Petersz 112
Ansch Petersz 112
Peter Anschen 112
Corns Splintersz 112
Thonis Peter Phlipsz ,weeskijndt, 112
Peter Lubbertsz 112
Lambert Thijman Woutersz 113
Petergen Thonis ,dochter, 113
Jan Lambert Petersz 113
Jacob Claesz Keeloff 113
Geertgen Gerrits ,Willem Manten wijff,113
Henrick Claesz ,kijndt, 113
Gerrit Anschen 113
Henrick Anschen 114
Jacob Henrick Aschen 114
Peter Adriaensz 114
Henrick Lambertsz Jonge 114
Jan Thonis Jansz 114
Marrichgen Henricx ,dochter, 114
Corn Henricksz 115
Corns Gerbertsz 115
Eelt Willemsz wonen in Loosdrecht, 115
Gerrit Jansz Scram 115
Wouter Claesz 115
Corns Stoffelsz 115
Jacob Woutersz Smith 116
Dirck Corns Andriesz 116
Willem Woutersz 116
Jacob Ijsacxz 116
Thijman Henricxz Keeloff 116
Gerrit Ruwoirtsz 116
Claes Gerrit Ewoutsz 116
Gerrit Mertensz 117
Willem Rijcxz 117/118
Jan Henricxz Veen 117/118

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Hilversum 1605De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 82
Lambert Henricxz de Jonghen 82
Claes Ghijsbertsz Jongert 82
Marten Meijnsz 83
Gerrit Sebastiaensz 83
Gerrit Cornelisz 83
Willem Wijchgaert Roeloffsz 83
Wijchgert Gerbrantsz 83
Claes Claesz Raijmaecker 83
Lambert Jansz Hoeck 84
Claes Thijman Gerbertsz 84
Gijsbert Claesz 84
Steven Thonisz 84
Claes Heijnen 84
Elbert Roeloffsz 84
Michgiel Lambertsz 85
Thijman Rijcxz alias Cornelisz 85
Thijman Jansz 85
Ghijsbert Rijcxz 85
Ellert Feeckensz 85
Fijchgen Claes Ghijssen ,weeskijndt, 85
Ghijsbert Lambertsz Vlaenderen 85
Splinter Connicxz 86
Thijmen Dircxz 86
Gerrit Dirck Claesz 86
Claes Gijsbertsz 86
Lambert Sebastiaensz 86
Henrick Andriesz 86
Rijckout Gerritsz 86
Peter Wijchgertsz 87
Cornelis Jacobsz 87
Ellert Gerritsz 87
Thijman Lambertsz 87
Cornelis Ellertsz 87
Crijn Gerritsz 87
Jacob Henricxz 88
Elbert Gerritsz Ruijter 88
Lambert Gerrit Haenen 88
Sijmon Adriaensz 88
Elbert ,Jonghe, Jannen 88
Cornelis Adriaensz 88
Stoffel Cornelisz (???) 88
Warft Claesz 89
Adriaen Walichsz ,in de Loosdrecht, 89
Cornelis Claesz 89
Loech Henricxz 89
Nijsgen Basteaans ,dochter, 89
Claes Jansz Roest 89
Thonis Ghijsbertsz 90
Thonis Ellertsz 90
Vijtus Sebastiaensz 90
Peter Henrick Andriesz 90
Peter Jansz 90
Gerrit Jansz d Jongen 91
Gerrit Claes Phlsz 91
Dirck Wijchgertsz 91
Gerrit Willemsz Brouwer 91
Claes Roel Lambertsz 91
Henrick Loechsz 92
Willem Aertsz 92
Meijert Jansz 92
Wijchgert Gerritsz op de Pol 92
Lambert Rijcxz 92
Jacob Rijcxz 92
Gerrit Henrickz Knechtgen 93
Ghijsbert Comen Dircksz 93
Eelt Jansz 93
Ansch Jansz 93
Laurens Jansz 93
Wael Meijnsz 93
Roel Jacobsz 94
Peter Jansz van Huijssen 94
Willem Lambertsz Brassert 94
Jan Wijchgertsz 94
Cors Jansz Schram 94
Jan Jan Lambertsz 94
Dirck Jansz 94
Gerbert Jansz Heetvelt 95
Peter Rijcxz 95
Goossen Claesz 95
Frans Aertsz 95
Frans Thijmansz 95
Splijnter Petersz ?? ?? van Swanninck Petersz, 95
Folionr’s 96,97,98 en 99??)
Jannichgen Peters 100
Ewoldt Gerritsz van Hees 100
Thonis Elbertsz 100
Lambert Reijersz 100
Claes Gerritsz Spelt 100
Lambert Cornelisz 100
Harmen Thijmensz ?? 100
Thijman Lambert Ghijssen 101
Henrick Dircksz 101
Cornelis Dircxz Ketel 101
Jan Ghijsbertsz Snijder 101
Claes Willemsz Guessen 101
Gerbert Ellertsz 101
Cornelis Ellertsz 101
Jan Stoffelsz 102
Dirck Fredericxz 102
Stoffel Gerritsz 102
Sijmon Gerritsz 102
Jan Henricxsz Thimmerman 102
Dirck Lambert Jansz 103
Peter Cornelisz 103
Gerridt Dircksz Vis 103
Ebbe Jansz Licht 103
Elbert Adriaensz 103
Matgen Jans ,dochter, 103
Ebbe Jansz Kaeck 103
Lambert Jansz Brasser 104
Thijman Gerritsz 104
Peter Claesz Thimmerman 104
Wijchgert Egbertsz 104
Thijman Willemsz 104
Rijck Thijmansz alias Rebel 104
Aert Lambertsz 104
Harman Henricxz 105
Jacob Gerrit Lamffsz 105
Jacob Thijmansz 105
Henrick Jansz Kaeck 105
Claes Splintersz 105
Willem Gerritsz Brouwer 105
Peter Aertsz 105
Jacob Claesz 106
Cornelis Roel Claessen 106
Jan Cornelisz 106
Gerridt Jacobsz Jongert 106
Lambert Petersz ,Jonge, 106
Jan Jansz ,Jan Gerritsz weeskijndt, 107
Dirck Cornelisz Dorlandt 107
Jan Henrick Anschen 107
Lambert Elbertsz 107
Claes Cornelisz 107
Cornelis Jansz Perck 107
Elbert Claesz 107
Claes Dircksz 108
Looch Petersz 108
Claes Gerbertsz 108
Ghijsbert Jacobsz Jongert 108
Willem Jansz 108
Peter Rutgersz 109
Jannichgen Louwen ,weeskijndt, 109
Jan Thonisz 109
Lambert Lambertsz 109
Gerridt Claesz Spelt 109
Rijck Ebbensz 109
Gerridt Jansz Speldt 110
Jan Gerritsz Spelt 110
Jan Henricxz Kaeck 110
Lambert Lambertsz 110
Roel Jan Petersz 110
Cornelis Dircxz 111
Bart Gerrit Bartsz 111
Claes ende Cornelis Willems ,zonen gebroeders ende Molenaers, 111
Lubbert Petersz 111
Adriaen Petersz 111
Lambert Crijnen 111
Claes Bartsz 112
Ghijsbert Petersz 112
Ansch Petersz 112
Peter Anschen 112
Cornelis Splintersz 112
Thonis Peter Phlipsz ,weeskijndt, 112
Lambert Thijmen Woutersz 113
Petergen Thonis ,dochter, 113
Jan Lambert Petersz 113
Geertgen Gerrits ,Willem Manten wijff,,in de Loosdrecht, 113
Henrick Claesz ,kijndt, 113
Gerrit Anschen 113
Henrick Anschen 114
Jan Dircksz ??? 114
Neeltgen Meijerts ,dr,,??? Van Ansch Henricxz, 114
Henrick Lambertsz Jonge 114
Thijman Rijcxsz 114
Jan Thonis Jansz ?? 114
Corn Henrickxz 115
Cornelis Gerbertsz 115
Goert Willemsz ,woonen in de Loosdrecht, 115
Gerrit Jansz Scram 115
Wouter Claesz 115
Cornelis stoffelsz 115
Lambert Stoffelsz 116
Jacob Woutersz Smith 116
Dirck Cornelis Andriesz 116
Jacob ijsacxz 116
Jan Claesz Roest 116
Thijman Henricxz Keeloff 116
Gerridt Ruwoutsz 116
Lambert Lambertsz Crinpell 117
Cors Henricxz 117
Gerridt Mertensz 117
Willem Rijcksz 118

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Hilversum 1600De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 82
Lambert Henricxz de Jongen 82
Marten Meijnsz 83
Gerrit Sebastiaensz 83
Dirck Cornelisz 83
Willem Wijchgert Roeloffsz 83
Gerrit Jacobsz Moijen 83
Wijchgert Gerbrantsz 83
Lambert Jansz Hoeck 84
Cornelis Jacobsz Moeijen 84
Claes Thijman Gerbertsz 84
Ghijsbert Claesz 84
Steven Thonisz 84
Claes Heijnen 84
Elbert Roeloffsz 84
Ghijsbert Lambertsz 85
Michgiel Lambertsz 85
Thijman Cornelisz 85
Thijman Jansz 85
Ghijsbert Rijcxz 85
Ellert Feeckensz 85
Fijchgen Claes Ghijssen 85
Ghijsbert Lambertsz Vlaenderen 85
Marghen Lamberts ,dr, Vlaenderen 86
Splinter Connicxz 86
Lambert Michgielsz 86
Thijman Dircxz 86
Claes Ghijsbertsz 86
Lambert Sebastiaensz 86
Henrick Andriesz 86
Rijckout Gerritsz 86
Peter Wijchgertsz 87
Cornelis Jacobsz 87
Ellert Gerritsz 87
Thijman Lambertsz 87
Cornelis Ellertsz 87
Crijn Gerritsz 87
Jacob Henricxz 88
Elbert Gerritsz Ruijter 88
Lambert Gerrit Haenen 88
Sijmon Adriaensz 88
Elbert ,Jonge, Jannen 88
Cornelis Adriaensz 88
Jan Elbertsz 88
Stoffel Cornelisz Calft 88
Warft Claesz 89
Adriaen Walichsz 89
Dirck Claesz Colffgijter 89
Cornelis Claesz 89
Loeijch Henricxz 89
Nijsgen Basteaans ,dr, 89
Thonis Ghijsbertsz 90
Thonis Ellertsz 90
Vijtus Sebastiaensz 90
Cornelis Thijmen Rijcxsz 90
Peter Henrick Andriesz 90
Jan Thijman Elthen van Laren 90
Gerrit Jansz d Jongen 91
Peter Phls 91
Gerrit Claes Phlsz 91
Dirck Wijchgertsz 91
Gerridt Willemsz Brouwer 91
Claes Rool Lambertsz 91
Claes Jacobsz Boelhouwer 91
Henrick Loechsz 92
Willem Aertsz 92
Willem Claes Guessen 92
Wijchgert Gerritsz op de Poll 92
Lambert Rijcxz 92
Jacob Rijcxz 92
Gerrit Henricxz Knechgen 93
Ghijsbert Coman Dircxz 93
Ansch Jansz 93
Lourens Jansz 93
Wael Meijnsz 93
Roel Jacobsz 94
Peter Jansz van Huijssen 94
Willem Lambertsz Brassert 94
Harmen Lambertsz 94
Jan Wijchgertsz 94
Gerbert Jansz Heetvelt 95
Peter Rijcxz 95
Goessen Claesz 95
Cornelis Lambertsz Bijll 95
Jan Lambert Jansz 95
Jan Lubbertsz Snijder 95
Bart Thijmansz 96
Jan Jacobsz 96
Gerridt Lambertsz ,lange, Gerrit 96
Feeck Ellertsz 96
Jacob Cornelisz 96
Jan Willemsz Brouwer 96
Jan Bartsz 96
Willemtgen Aerts ,dr, 96
Lubbert Lambertsz 97
Cornelis Rijcxz Rebell 97
Gerridt Thijman Lambertsz 97
Henrick Corsz 97
Michgiell Cornelisz 97
Elbert Henricxz (Soemer?) 97
Jan Dirricxz ,jonge,,weeskijnders, 98
Claes Harmansz 98
Gerrit Elbertsz Ruijter 98
Meijert Henricxz Coster 98
Gerridt Claesz Raijmaecker 98
Lambert Jan Dirricxz 98
Harmen Corsz 98
Lambert Gerritsz Timmerman 99
Aert Gerbrantsz 99
Claes Jansz Timmerman 99
Frans Aertsz 99
Frans Thijmansz 99
Stijntgen Peters (???  ???) van Swaeninck Petersz, 99
Jannichgen Peters 100
Jacob Gerritsz Boelhouwer 100
Ewoldt Gerridtsz van Hees 100
Thonis Elbertsz 100
Lambert Reijersz 100
Claes Gerridtsz Spelt 100
Lambert Cornelisz 100
Thijman Lambertsz Ghijssen 101
Henrick Dirricxz 101
Cornelis Dirricxz Ketell 101
Harman Henrick Andriesz 101
Willem Claesz 101
Jan Stoffelsz 102
Dirck Fredericxsz 102
Sijmon Gerritsz 102
Claes Lambertsz Kemper 102
Jan Henricxz Timmerman 102
Dirck Lambert Jansz 103
Peter Cornelisz 103
Gerridt Dirricxz Vis 103
Ebbe Jansz Licht 103
Elbert Adriaensz 103
Matgen Jans ,dr, 103
Ebbe Jansz Kaeck 103
Lambert Jansz Brasser 104
Thijman Gerritsz 104
Peter Claesz Timmerman 104
Wijchgert Egbertsz 104
Thijman Willemsz 104
Rijck Thijmansz alias Rebell 104
Aert Lambertsz 104
Harman Henricxz 105
Jacob Gerrit Lamffsz 105
Jacob Thijmansz 105
Henrick Jansz 105
Claes Splintersz 105
Jacob Thomansz 105
Willem Gerritsz Brouwer 105
Peter Aertsz 105
Jacob Claesz 106
Cornelis Rool Claesz 106
Lambert Petersz 106
Jan Cornelisz 106
Gerridt Jacobsz Jongert 106
Lambert Petersz ,jonge, 106
Jan Jansz ,Jan Gerritsz weeskijnt, 107
Dirck Cornelisz Dorlant 107
Rijck Dircxz 107
Lambert Elbertsz 107
Claes Cornelisz 107
Cornelis Jansz Perck 107
Claes Dircxz 108
Looch Petersz 108
Claes Gerbertsz 108
Michgiel Jansz Comen 108
Ghijsbert Jacobsz Jongert 108
Willem Jansz 108
Peter Rutgertsz 109
Bart Jacobsz 109
Jannichgen Louwen ,weeskijndt, 109
Lourus Lambertsz 109
Jacob Thonisz 109
Cornelis Bartsz 109
Gerrit Claesz (?? ??) 109
Gerridt Jansz Speldt 110
Jan Gerritsz Spelt 110
Sebastiaen Florisz 110
Jan Henricxz Kaeck 110
Lambert Lambertsz 110
Roel Jan Petersz 110
Claes ende Cornelis Willems zoonen gebroeders Moelenaers 111
Ghijsbert Ghijsbertsz Smith 111
Cornelis Dircxz 111
Bart Gerrit Bartsz 111
Lubbert Petersz 111
Adriaen Petersz 111
Hillichgen Gerberts ,dr, (???) 111
Claes Bartsz 112
Ghijsbert Petersz 112
Ansch Petersz 112
Peter Anschen 112
Harman Harmensz 112
Cornelis Splintersz 112
Thonis Peter Phlsz ,weeskijndt, 113
Dirck Ghijsbertsz ,in de Loosdrecht, 113
Lambert Thijman Woutersz 113
Petergen Thonis ,dr, 113
Geertgen Gerrits ,Willem Manten wijff in de Loosdrecht, 113
Adriaen Willem Bartsz ,in de Loosdrecht, 113
Henrick Claesz ,kijndt, 113
Gerridt Claes Hees 114
Rijchout Jansz 114
Henrick Anschen 114
Jan Dirricxz ,weduwe, 114
Henrick Lambertsz Jonge 114
Thijman Rijcxz 114
Corn Henricxz 114
Cornelis Gerbertsz 115
Gerridt Willemsz ,woonen in de Loosdrecht, 115
Gerridt Jansz Scram 115
Wouter Claesz 115
Cornelis Stoffelsz 115
Lambert Stoffelsz 116
Jacob Woutersz Smith 116
Dirck Cornelis Andriesz 116
Jan Claesz Roest 116
Thijman Henricxz Keeloff 116
Jacob ijsacxz 116
Gerridt Ewoutsz 116
Lambert Lambertsz Cruepel 117
Cors Henricxz 117
Gerridt Mertensz 117

Bron:Archief Noord-Holand toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl